Anasayfa / Genel / Eğitim / 2012-2013 pedagojik formasyon açıklandı

2012-2013 pedagojik formasyon açıklandı

2012-2013 pedagojik formasyon açıklandı. YÖK pedagojik formasyon sertifika programı açabilecek üniversiteler ile üniversitelerin açabileceği Pedagojik Formasyon Kontenjanlarını Açıkladı. Açıklamaya göre 64 üniversite pedagojik formasyon sertifikası verebilecek. 64 üniversiteye toplam 15 bin kontenjan verildi. YÖK yeterli öğretim üyesi şartını sağlayamayan 8 üniversiteye pedagojik formasyon sertifikası programı açma izni vermedi.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon sertifikası verebilecek 64 üniversite ve 15 bin kontenjanın üniversitelere dağılımı şu şekilde oluştu:

2012-2013 pedagojik formasyon kontenjanları

1- Abant İzzet Baysal pedagojik formasyon 200
2- Adıyaman pedagojik formasyon 200
3- Adnan Menderes pedagojik formasyon 200
4- Ahi Evran pedagojik formasyon 200
5- Atılım pedagojik formasyon 200
6- Akdeniz pedagojik formasyon 200
7- Ankara pedagojik formasyon 350
8- Anadolu pedagojik formasyon 350
9- Amasya pedagojik formasyon 200
10- Atatürk pedagojik formasyon 350
11- Bahçeşehir pedagojik formasyon 200
12- Balıkesir pedagojik formasyon 200
13- Başkent pedagojik formasyon 200
14- Bülent Ecevit pedagojik formasyon 200
15- Celal Bayar Üni. 200
16- Cumhuriyet pedagojik formasyon 200
17- Çanakkale Onsekiz Mart pedagojik formasyon 200
18- Çankırı Karatekin pedagojik formasyon 200
19- Çukurova pedagojik formasyon 350
20- Dicle pedagojik formasyon 200
21- Düzce pedagojik formasyon 200
22- Dokuz Eylül pedagojik formasyon 350
23- Ege pedagojik formasyon 350
24- Erciyes pedagojik formasyon 350
25- Eskişehir Osmangazi pedagojik formasyon 200
26- Erzincan Üni. 200
27- Fatih pedagojik formasyon 200
28- Fırat pedagojik formasyon 200
29- Gazi pedagojik formasyon 350
30- Gaziantep pedagojik formasyon 200
31- Gaziosmanpaşa pedagojik formasyon 200
32- Giresun pedagojik formasyon 200
33- Harran pedagojik formasyon 200
34- İnönü pedagojik formasyon 200
35- İstanbul pedagojik formasyon 350
36- Kafkas pedagojik formasyon 200
37- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200
38- Karabük pedagojik formasyon 200
39- Karadeniz Teknik Üni. 200
40- Kastamonu pedagojik formasyon 200
41- Kırıkkale pedagojik formasyon 200
42- Marmara pedagojik formasyon 350
43- Mehmet Akif Ersoy pedagojik formasyon 200
44- Mevlana pedagojik formasyon 200
45- Mersin pedagojik formasyon 200
46- Nevşehir pedagojik formasyon 200
47- Necmettin Erbakan pedagojik formasyon 350
48- Mimar Sinan Güzel Sanatlar pedagojik formasyon 200
49- Muğla Sıtkı Koçman pedagojik formasyon 200
50- Okan pedagojik formasyon 200
51- Ondokuz Mayıs pedagojik formasyon 300
52- Pamukkale pedagojik formasyon 200
53- Selçuk pedagojik formasyon 350
54- Sakarya pedagojik formasyon 350
55- Siirt pedagojik formasyon 200
56- Süleyman Demirel pedagojik formasyon 200
57- Trakya pedagojik formasyon 200
58- Uludağ pedagojik formasyon 200
59- Uşak pedagojik formasyon 200
60- Yıldız Teknik pedagojik formasyon 350
61- Yakındoğu pedagojik formasyon 200
62- Yeditepe pedagojik formasyon 200
63- Yüzüncü Yıl pedagojik formasyon 200
64- Zirve pedagojik formasyon 200
TOPLAM 15. 000

İŞTE YÖK’ÜN DUYURUSU

13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının değerlendirilmesine ilişkin alman kararlar görüşmeye açılmış ve yapılan görüşmeler sonucunda;

a) Söz konusu sertifika programının uygulanmasına izin verilebilmesi için yükseköğretim kurumlarının Eğitim Bilimleri Bölümü altında yer alan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında kadrolu toplam en az 5 öğretim üyesinin olması veya söz konusu alanlarda üniversitede kadrolu Doçent/Doktor unvanını almış öğretim üyesi/elemanının toplam en az 5 olması gerektiğine,

b) 2012-2013 eğitim -öğretim yılında üniversitelerimizde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın %40’ının Milli Eğitim Bakanlığı’nm ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarına ayrılmasına, kontenjanın %60’mın ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına,

c) Yükseköğretim kurumları tarafından pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın en fazla %50’sinin kendi pedagojik formasyon mezunlarına ayrılmasına,

ç) 07/10/2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı yeniden düzenlenerek, söz konusu sertifika programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise belirlenecek miktarın Devlet Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin ikinci öğretim programları için alınan öğrenim ücretinin bir kat fazlası olan 2.054.TL (İkibinellidört Türk Lirası) rakamını geçmemesi gerektiğine,

d) Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerektiğine, yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu şartın aranmamasına ilişkin kararın uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve üniversiteler arasındaki not sistemi karşılıklarının birbiri ile uyumlu olmadığı, bir standart yöntemin bulunmadığı dikkate alınarak, adayların not ortalamalarının 4 lük sistemden 100 lük sisteme dönüştürülmesinde, adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisinin kullanılmasına, başvurulan üniversite tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi yapılmamasına,

e) 2012-2013 öğretim yılı için aşağıda yer alan yükseköğretim kurumlarına karşılarında gösterilen sayıda kontenjan ayrılmasına ve daha sonra kontenjanlarda herhangi bir artırım yapılmamasına

-Abant İzzet Baysal pedagojik formasyon 200

-Adıyaman pedagojik formasyon 200

-Adnan Menderes pedagojik formasyon 200

-Ahi Evran pedagojik formasyon 200

-Atılım pedagojik formasyon 200

-Akdeniz pedagojik formasyon 200

-Ankara pedagojik formasyon 350

-Anadolu pedagojik formasyon 350

-Amasya pedagojik formasyon 200

-Atatürk pedagojik formasyon 350

-Bahçeşehir pedagojik formasyon 200

-Balıkesir pedagojik formasyon 200

-Başkent pedagojik formasyon 200

-Bülent Ecevit pedagojik formasyon 200

-Celal Bayar Üni. 200

-Cumhuriyet pedagojik formasyon 200

-Çanakkale Onsekiz Mart pedagojik formasyon 200

-Çankırı Karatekin pedagojik formasyon 200

-Çukurova pedagojik formasyon 350

-Dicle pedagojik formasyon 200

-Düzce pedagojik formasyon 200

-Dokuz Eylül pedagojik formasyon 350

-Ege pedagojik formasyon 350

-Erciyes pedagojik formasyon 350

-Eskişehir Osmangazi pedagojik formasyon 200

-Erzincan Üni. 200

-Fatih pedagojik formasyon 200

-Fırat pedagojik formasyon 200

-Gazi pedagojik formasyon 350

-Gaziantep pedagojik formasyon 200

-Gaziosmanpaşa pedagojik formasyon 200

-Giresun pedagojik formasyon 200

-Harran pedagojik formasyon 200

-İnönü pedagojik formasyon 200

-İstanbul pedagojik formasyon 350

-Kafkas pedagojik formasyon 200

-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200

-Karabük pedagojik formasyon 200

-Karadeniz Teknik Üni. 200

-Kastamonu pedagojik formasyon 200

-Kırıkkale pedagojik formasyon 200

-Marmara pedagojik formasyon 350

-Mehmet Akif Ersoy pedagojik formasyon 200

-Mevlana pedagojik formasyon 200

-Mersin pedagojik formasyon 200

-Nevşehir pedagojik formasyon 200

-Necmettin Erbakan pedagojik formasyon 350

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar pedagojik formasyon 200

-Muğla Sıtkı Koçman pedagojik formasyon 200

– Okan pedagojik formasyon 200

-Ondokuz Mayıs pedagojik formasyon 300

-Pamukkale pedagojik formasyon 200

-Selçuk pedagojik formasyon 350

-Sakarya pedagojik formasyon 350

-Siirt pedagojik formasyon 200

-Süleyman Demirel pedagojik formasyon 200

-Trakya pedagojik formasyon 200

-Uludağ pedagojik formasyon 200

-Uşak pedagojik formasyon 200

-Yıldız Teknik pedagojik formasyon 350

-Yakındoğu pedagojik formasyon 200

-Yeditepe pedagojik formasyon 200

-Yüzüncü Yıl pedagojik formasyon 200

-Zirve pedagojik formasyon 200

f) Yukarıda a maddesindeki öğretim üyesi şartını sağlayamayan aşağıdaki üniversitelerde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılmasının uygun olmadığına

-Ağrı İbrahim Çeçen Üni. -Afyon Kocatepe Üni. -Bartın Üni. -Bozok Üni. -Dumlupmar Üni. -Hasan Kalyoncu Üni. -Lefke Avrupa pedagojik formasyon -Recep Tayyip Erdoğan Üni. karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*