Anasayfa / Genel / Adese İnsan kaynakları ve iş başvurusu

Adese İnsan kaynakları ve iş başvurusu

Adese İnsan kaynakları ve iş başvurusu
Şirketimiz, ana sermayesini teşkil eden insan kaynağına yatırımı en ön planda tutmakta ve bu doğrultuda çalışanlarının iş tatmini, eğitimi ve sürekli gelişimine dönük bir İnsan Kaynakları politikası uygulamaktadır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması ve çalışanların kişisel hedefleri ile kurum hedeflerinin örtüşmesi prensibini benimseyerek, çalışanlarla sıcak ve açık iletişim kurmak İnsan Kaynakları politikamızın hedeflerindendir.
Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmak
Şirket politika ve stratejileriyle uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak
Şirketimizi benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye istekli, yüksek performanslı çalışanları şirketimize kazandırmak ve tutmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
Adaylara eşit fırsatlar sağlamak
Çalışanlarımızın hedefleri ve yetkinlikleri doğrultusunda kariyer planlarını şekillendirmek ve verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak
En yetkin adayları işe alarak, verilecek eğitimlerle ihtiyaçları olan bilgi ve becerileri geliştirmelerine destek olmak ve dinamik bir çalışma ortamı oluşturmak
Çalışanlarımızın objektif ve güvenilir bir ortamda performans sergileyebilmeleri için sistemler oluşturmak ve sürekli eğitim ile destekleyerek kişilere kendilerini geliştirme olanağı sunmak
Şirketimizin işe seçme sürecindeki temel amacı, motivasyonu yüksek, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Adese’yi geleceğe taşıyacak etkin insan kaynakları istihdam etmektir. İşe alımlarımız yıllık insan gücü planlaması kapsamında yapılmaktadır. Yıllık insan gücü planlamasını yaparken, bir önceki senenin iş gücü devir oranı ve yeni yıldaki büyüme hedefleri dikkate alınmaktadır. İşe alımlarda temel politikamız, adil ve tarafsız bir tutum izleyerek nitelikli iş gücünü işletmemiz bünyesine kazandırmaktır.

Adese Alışveriş Merkezleri olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde başarının, her kademede görev yapan çalışma arkadaşlarımızın gayretlerine bağlı olarak şekillendiğinin bilincindeyiz.

Çalışanlarımızın yetkinlikleri, yenilik ve değişime uyum konusundaki hızları, başarı ve yüksek ahlak değerlerine bağlılıkları şirketimizi geleceğe taşıyacaktır. Bu nedenle eğitim politikamız; tüm çalışanlarımızın işe başladıkları ilk günden, çalışma süreleri boyunca üstlendikleri görevlerde beceri, yetenek ve yetkinliklerini sürekli olarak geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Bu politika çerçevesinde; eğitim programlarının belirlenmesi ve planlanması esnasında;
Ürün ve hizmetlerimizde yüksek müşteri memnuniyeti ve kalitenin arttırılmasına yönelik eğitimler,
İşe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımızın kurumsal kimlik ve kültürümüze uyumunu, iş ortamlarına alışmalarını ve takım oyuncusu olmalarını hızlandıracak oryantasyon eğitimleri,
Bize emanet edilen tüm kaynakların sadece ticari menfaatlerimiz değil, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasına yönelik mesleki beceri ve davranış kazandırmaya yönelik eğitimler,
Sadece yönetici ve çalışanlarımızın değil hizmet verdiğimiz veya üretim yaptığımız alanlarda bulunan müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin de güvenliğini ve sağlığını korumayı hedefleyen iş güvenliği, iş sağlığı ve insan sağlığını korumaya yönelik eğitimler,
Takımdaşlığın ve çalışanlar arası iletişimin gelişmesine yönelik eğitimler önceliğimizdir.
Adese olarak, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebileceğine inanmakta ve İş Sağlığı ve Güvenliği önceliklerinin diğer hizmet üretimi önceliklerimize göre üstünlüğünü kabul etmekteyiz. Mağazalarımızda ve diğer işyerlerimizde tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için “Sıfır İş Kazası” hedefini destekleyecek optimum çalışma koşullarını sunmaya gayret göstermekteyiz. Bununla birlikte tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymalarını, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumalarını beklemekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızın hayata geçirilmesinde tüm çalışanlarımızın yetkileri dâhilinde gerekli tüm önlemleri almalarının önemi büyüktür. Bu önem tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını, olası tehlikelerin ilgili amirlere bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel İlkelerimiz

Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığımız olarak kabul etmek, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak,
Ulusal ya da uluslararası yasal mevzuatlara uygun çalışmalar yapmak ve standartlara uymak,
Organizasyonumuz içinde yer alan herkesin katılımını teşvik etmek,
Oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve buna bağlı olarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemek.

Adese İş Başvurusu İçin;

http://www.kariyer.ittifak.com.tr/

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*