Anasayfa / Genel / Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMAHASTANESİ

Üniversitemiz Hastanesi (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ütete 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO UNVANI SAYI

Avukat : 1

Hemşire: 3

NİTELİK KODU ÜNVANI EGfTİM ADET ARANİLAN ÖZ NİTELİKLER
AV01 AVUKAT LİSANS 1 ‘ Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve bunu belgelendirmek. “Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek ‘ En az 2 yıl Serbest Avukat olarakçalışmış olmak ve iki yıl sigorta primi yatınlmış olmak ve bunu belgelemek. ‘ Yüksek Öğetim Kurumlarında kısmi veya tam zamanlı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek. ‘ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen en az 24 saat süreli Kamu İhale Hukuku seminer programınakatılmış olmak ve bunu belgelendirmek. • 2012/KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve bunu belgelendirmek. ‘ Erkekadaylar için askerlikhizmetini tamamlamış olmak ve bunu belgelendirmek
HS01 HEMŞİRE LİSANS 1 ‘ Uygulama ve AraştırmaHastanelerinde çalışmışolmak ve bunu belgelendirmek. * Uygulama ve AraştırmaHastanelerininAmeliyathane birimindeçalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
HS02 HEMŞİRE SML 1 ‘ Uygulama ve AraştırmaHastanelerinde en az 1 yılçalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. ‘ Uygulama ve AraştırmaHastanelerinin Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
HS03 HEMŞİRE LİSANS 1 ‘ Uygulama ve AraştırmaHastanelerinde çalışmışolmak ve bunu belgelendirmek. ” Uygulama ve AraştırmaHastanelerinin Acil YoğunBakım Ünitesinde çalışmışolmak ve bunu belgelendirmek.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

1 – Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf-askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2-2012 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BASVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan iş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Kepez/AYDİN adresinde şahsen başvurmaları gerekmektedir, Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Hemşire Pozisyonlarına başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini, çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Döner Sermaye işletme Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*