Anasayfa / Genel / Anadolu üniversitesi personel alımı 2012

Anadolu üniversitesi personel alımı 2012

Anadolu ÜniversitesiPersonel Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Personel Alımı

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Basımevi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle. 22 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Özel Şartlar: KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü. Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) yerleştirme yapılacak unvanlar

UNVANI ADET ARANİLAN NİTELİKLER

Tekniker 2 Matbaa Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Matbaacılık alanında en az (10) yıl tecrübeli olmak.

Teknisyen (1 Grup) 2 Meslek Yüksekokullarının Teknik Programlar Bölümü Matbaacılık Programı mezunu olmak. Matbaacılık alanında en az (5) yıl tecrübeli, olmak.

Teknisyen (2.Grup) 1 Endüstri Meslek/Teknik liselerin Elektronik. Elektrik – Elektronik bölümü mezunu olmak. Basım sektöründeki makinaların elektrik, elektronik donanımı konusunda en az (5) yıl tecrübeli olmak.

Teknisyen (3.Grup) 1 Endüstri Meslek/Teknik liselerin Makine Ressamlığı bölümü mezunu olmak, Matbaacılık alanında en az (5) yıl tecrübeli olmak.

Teknisyen (4.Grup 1 Endüstri Meslek/Teknik liselerin Kalıp/ Kalıpçılık bölümü mezunu olmak. Bilgisayardan kalıba alma konusunda (CTP) alanında en az (5) yıl tecrübeli olmak.

Teknisyen (5.Grup) 1 Endüstri Meslek/Teknik liselerin Makine Model bölümü mezunu olmak. Matbaacılık alanında en az (5) yıl tecrübeli olmak.

Teknisyen (6.Grup) 4 Endüstri Meslek/Teknik liselerinin Matbaa/ Matbaacılık bölümü mezunu olmak. Matbaacılık alanında en az (5) yıl tecrübeli olmak.

Destek Personeli 10 Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g) Başvuracak adayların durumunun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

h) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde alanındaki tecrübe belgesi dikkate alınacaktır.

i) İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1- Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2- 2010 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Anadolu üniversitesi İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu.(Üniversitemiz internet sayfasında “DUYURULAR” bölümünde bulunmaktadır)

2- Özgeçmiş.

3- Diploma fotokopısi.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)

4- 2 adet resim.

5- 2010 yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi.(bilgisayar çıktısı olarak)

6- Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte sosyal güvenlik kurumundan alınacak hizmet dökümü.

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*