Anasayfa / Genel / Çıtır Usta İş Başvurusu ve İşçi Alımı

Çıtır Usta İş Başvurusu ve İşçi Alımı

Çıtır Usta İş Başvurusu ve İşçi Alımı

ÇITIR USTA İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ
Çıtır Usta olarak temel insan kaynakları stratejimiz, faaliyet gösterdiğimiz gıda sektöründe,

alanında en yetkin çalışanları şirketimize kazandırmak,

şirket misyon ve vizyonuna uygun, yenilikçi eğitim sistemleriyle firmamızın ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak,

ödüllendirme sistemi ve kariyer planlama araçlarıyla motivasyonu yükseltmek ve

çalışma verimliliğini arttırmaktır.

 

ÇITIR USTA’DA ÇALIŞMAK

Gıda sektöründe hızlı ve sağlam adımlarla ilerleyen Çıtır Usta’yı 2015’te 100 şube hedefine ulaştıracak olan

en önemli dinamik yapının çalışanlarımız olduğunu biliyoruz. Bu amaçla çalışanlarımıza, işlerini severek yapacakları,

eğitimlerle kendilerini yenileyebilecekleri bir çalışma ortamı sunuyoruz.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

İletişim Becerisine sahip olmak; Takım çalışmasına inanmak ve başarının bir ekip başarısı olduğunu bilmek.

Sorumluluk ve insiyatif almak. Görevinin gerektirdiği davranışları yerine getirirken,sorumluluklarının farkında olmak.

Her zaman yenilikçi olmak, Araştırma ve öğrenmenin kendisini ve kurumu geliştireceğini bilmek.

Motivasyon ve başarma arzusunu hep canlı tutmak, küçük engellere değil, hedeflerine odaklanmak.

Eğitici ve öğretici olmak; İş bilgisini pekiştirmenin yolunun, birilerini daha yetiştirmekle mümkün olabileceğini bilmek.

 

TEMEL YETKİNLİKLERİMİZ

Çıtır Usta’da her çalışanın, aşağıdaki Temel Yetkinliklere sahip olması beklenir;

Müşteri odaklılık

Kalite odaklılık

Sürekli öğrenme ve gelişim

Takım çalışması

Uyum sağlama

Güven yaratma
Çıtır Usta’da Sosyal Yaşam

Servis imkanı: Üretim / Fabrika-Merkez ofis-Sefaköy-Airport-Şirinevler-Y.Bosna-Bakırköy hattı üzerindeki noktalardan
çalışanlarımızı almakta, yine aynı güzergahtaki noktalarda indirmektedir.
Yemek imkanı: Üretim tarafından belirlenen, şirket çalışanları için her gün 3 çeşit hazırlanan bazen müşteriye de
servis edilen ürünlerden çalışanlarımıza bir öğün sunulmaktadır.
Sosyal aktivite gezileri.

ÇITIR USTA’DA EĞİTİM VE GELİŞİM

Çıtır Usta olarak, gıda sektörünün yetişmiş, donanımlı, eğitimli personele olan ihtiyacının farkındayız.
Bu amaçla önemli projelerimizden birini ‘’Çıtır Usta Akademisini’’ hayata geçirdik.
Süre gelen yapıdaki iyileştirme ve yeniden yapılanma sürecinde; Eğitim Gelişim Programları ile mevcut yapımızdaki
çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimler verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Hijyen ve Gıda Güvenliği gibi teknik süreçlerdeki kalite standardımızı daha da yukarıya çekecek eğitimlerimiz devam etmektedir.
Bu eğitimleri, aşağıdaki başlıklar halinde düzenlemekteyiz:

A. Eğitim-Gelişim Programları
• Üniversite öğretim görevlileri tarafından verilen; İletişim ve Empati, Zaman Yönetimi, Yönetim ve Liderlik, Problem Çözümü.

B. Oryantasyon Programları
• Yeni iş başı yapan merkez ve şube personellerine verilen, adaptasyon sürecini hızlandıran, tanıtıcı ve bilgilendirici eğitimler verilmektedir.

C. Teknik Eğitimler
• Hijyen Koridoru Eğitimi
• Restoran ekipmanları eğitimi
• Üretim ve depolama süreçleri eğitimi
• Gıda Güvenliği eğitimi

D. Çıtır Usta Akademisi
• Restoran Yönetici Adayı Yetiştirme Programları
• Üniversite destekli restoran personeli yetiştirme programı

ÇITIR USTA’DA KARİYER

Çıtır Usta’da İşe Alım Süreci
“Doğru işe doğru insan” politikasını uygulayarak, adayın kişisel yetkinlikleri ve yetenekleri doğrultusunda
uygun görev ve pozisyonlara yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru Süreci
• Şirketimize iş başvurularınızı aşağıdaki yollardan yapılabilmektedir;
• Secretcv.com
• Elemanonline.com
• İşKur Aracılığıyla ( kayıt yaptırmak kaydıyla )
• Çıtır Usta restoranları

Değerlendirme Süreci
• Özgeçmişlerin incelenmesi
• Ön mülakat
• Kişilik envanteri ( Yönetici ve yönetici adayı pozisyonları için )
• Yetkinlik değerlendirmesi
• Değerlendirme merkezi
• Referans araştırma
• İş teklifi aşaması

Çalışanlarımızdan işe girişte istenen evraklar şunlardır:
I. Nüfus cüzdanı sureti
II. 2 adet resim
III. Sabıka kaydı
IV. İkametgah
V. Sağlık raporu
VI. Restoranlarda görev alacaklar için akciğer filmi ( 6ayda bir )
VII. Portör ( 6 ayda bir )

Deneme Süresi
Çıtır Usta’da işe başlayan her çalışan 2 aylık deneme süresine tabidir. Bu süre içinde gerek işveren gerekse
işe alınan personel ihbar öneline uymaksızın tek taraflı olarak hizmet sözleşmesini fesih edebilir.

Aday, deneme süresince şirket yönetmelik, prosedür ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

Yıllık İzin süreleri
4857 Sayılı İş kanununda belirtilen izin yıllık izin süreleri, her çalışanımız için şu şekilde uygulanmaktadır.
• 1<5 Yıl (dahil) = 14 iş günü
• 5<15 = 20 iş günü
• 15 yıl ve üzeri = 26 iş günü

Disiplin Yönetmeliği
Çalışan personelin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları 4857 Nolu İş kanunu ile açıkça belirtilmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; Çıtır Usta bünyesinde uyulması gereken kuralların belirlenmesi, bu kurallar sayesinde şirket içerisinde
huzurun sağlanması, çalışanların eşitleriyle-astlarıyla ve üstleriyle ilişkilerinin düzenlenmesini ve kurallara uymayanların belirlenen kıstaslar ölçüsünde cezalandırılmasını sağlamaktır.

Çıtır Usta olarak, ilgili kanun gereği bu davranışlara uyulmaması halinde hareket ve fiillere karşılık olarak uygulamaya konacak olan yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.

Ceza türleri şunlardır;
A) İhtar ( Yazılı Uyarı )
B) Hizmet akdinin feshi

Bir ay içinde aynı maddeye dayalı olarak 2 kere veya ayrı maddelere dayalı olsa dahi 3 kere ihtar almak hizmet akdinin feshi anlamına gelir.
Ayrıca, Performans Değerlendirme sürecinde de bu ihtar ve uyarıların yer alması kararlaştırılmıştır.

Restoran Yönetici Adayı Yetiştirme Programı
• Restoran Yönetici Adayı Yetiştirme Programı, hızla büyüyen Çıtır Usta restoranlarının yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla
uygulanan bir programdır. Yönetici adayı pozisyonunda işe başlayan adaylarımıza üç aylık temel yönetim becerileri ve mesleki eğitimlerinin ardından maksimum üç aylık uygulamalı restoran stajlarını takip ederek restoran yöneticiliğine hazırlanır.
• 2012 yılından itibaren restoran yöneticisi pozisyonuna alınacak her adayın bu programı başarıyla tamamladıktan sonra atamaları yapılmaktadır.

Yönetici adaylarımızda aradığımız kriterler:
• En az lise mezunu,
• Tercihen üniversite mezunu,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
• İstanbul içindeki herhangi bir restoranımızda görev alabilecek,
• Yönetici adaylığı için gelen başvurular kriterlere uygun ise değerleme merkezi tarafından değerlendirilerek mülakata çağırılır.
Kişilik envanteri testinin ardından ikinci mülakata alınır. Referans kontrolü yapıldıktan sonra yönetici adayı yetiştirme programına kaydı yapılır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
• Her personelin durumu 6 ayda bir ve gerekli olduğu zamanlarda yetkili yöneticinin istemi halinde daha kısa sürede o yıl ki çalışması, iş sonuçları, gayreti, iş disiplini, kişisel ve mesleki gelişimi, iyi ve kötü alışkanlıkları dikkate alınarak üst yönetimce tespit edilen performans kriterleri doğrultusunda performans değerlendirilmesine tabi tutulur ve ücret belirlenmesinde, performans sonuçları da kriter olarak dikkate alınır.
• Ücret artışında, kişisel performans değerlendirmesi, yetkinlik ve davranış açısından gelişme düzeyi ve yeni görevlerde değerlendirme esasları dikkate alınır.

Performans değerlendirmede kriterler, şu şekilde bölümlendirilir:

İş yetenekleri + Kişisel Yetenekleri ayrı puanlanarak bir ortalama puana ulaşılır.

A-İŞ YETENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. İş / görev bilgisi,

II. Kendisini geliştirme ve öğrenme yeteneği,

III. Planlama-Zaman Yönetimi-Organize etme yeteneği,

IV. Uygulama yeteneği,

V. İletişim ve İşbirliği yeteneği,

VI. Görev Bilinci,

VII. Genel Başarı Durumu,

KİŞİSEL GELİŞİMİN DEĞERLENDİRİLİMESİ

Üst amiri tarafından çalışanın kişisel gelişiminin takip edildiği bölümdür. Burada;
1- Personelin güçlü ve iyi olduğu yönlerinin değerlendirilmesi,
2- Personelin zayıf olduğunu düşündüğünüz yönlerinin değerlendirilmesi,
3- Personelin gelişmesi için gerekli olan önerilerin değerlendirilmesi.

Her performans döneminde, bir önceki performans durumu ve gelişim aşamaları değerlendirilerek, bir üst görev ve sorumluluklara ulaşması için alması gereken eğitim ve kazanması gereken yetkinlikler karşılıklı olarak birebir aktarılır. Böylece gelişim aşamaları ve kariyer fırsatları herkese eşit olarak sunulur.
İş Başvurusu İçin;

http://www.citirusta.com/ik-basvuru.html

Hakkında iskurun

Bir yorum

  1. A2 ve B ehliyetim var

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*