Anasayfa / Genel / Ege Pen İnsan kaynakları ve iş başvurusu

Ege Pen İnsan kaynakları ve iş başvurusu

Ege Pen İnsan kaynakları ve iş başvurusu

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Departmanımız, Egepen Deceuninck ’in misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumlu, hedeflerini gerçekleştirmede en etkili kaynağın insan olduğu bilinci ile, diğer departmanlarla işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür.
İnsan kaynakları politikamızın amacı; Egepen Deceuninck ruhunu içinde hisseden, motivasyonu, iş tatmini ve performansı yüksek çalışanlarımız ile şirketimizi geleceğe taşımak ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir;
Çalışanlarımıza hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilecekleri uygun ortamı yaratmak, çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları organize etmek,
Performansı objektif kriterler ile ölçümleyerek değerlendirmek,
Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,
İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak.
Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için dönem dönem çeşitli sosyal etkinlikler yapmak. Sosyal etkinlikler ile aidiyet, birlik ve beraberlik sağlamak.
Verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileşme sağlayıcı önlemler almak.

SEÇME YERLEŞTİRME SÜRECİ

Başarımızın ardındaki en önemli kaynak çalışanlarımızdır. Bu nedenle seçme ve yerleştirme sürecinde en temel amacımız açık pozisyonları şirketimizin devamlılığını sağlayacak, misyon, vizyon ve temel değerlerini benimseyecek ve belirlenen işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip kişilerce doldurmaktır.
İnsan Kaynakları departmanımız tüm adaylara eşit fırsat tanır ve ırk, din, dil, cinsiyet farklılıkları gözetmeme prensibiyle hareket eder.

Tüm seçme yerleştirme sürecimiz “Personel Talep ve İşe Alım Prosedürü” müzde tanımlanmış kurallar çerçevesinde yürütülür.
Alınacak adayın pozisyona uygunluğu mevcut görev tanımlarına uygunluğu ile doğru orantılı olarak değerlendirilir.

Uygun olduğu düşünülen adaylarla insan kaynakları ve ilgili yönetici iki farklı mülakat gerçekleştirir. Mülakatlarda başarılı olan adaylara pozisyonun gereklerine göre kişilik envanteri analizi, yabancı dil testi ve diğer testler uygulanır. Seçme yerleştirme sürecimiz konu ile ilgili hazırlanmış olan prosedürde detaylı olarak anlatılmıştır.

ORYANTASYON

İşe alım işlemleri tamamlanmış çalışanlarımızın aidiyet duygularını geliştirmek ve işlerine adaptasyonlarını hızlandırmak amacı ile bir oryantasyon programına tabi tutulurlar. Mevcut oryantasyon programımız aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Genel Bilgilendirme,
İK departmanı tarafından bir sunum eşliğinde yapılır. Şirketin misyon, vizyon ve temel değerleri, organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetleri, departman iş süreçleri, yönetmelikleri, ek menfaatler vb. hakkındaki tüm bilgiler bu sunumda aramıza yeni katılan arkadaş ile paylaşılır.

İlk Yardım Eğitimi,
İşe yeni başlayan arkadaşlarımız Sağlık Memurumuz tarafından verilen bir saatlik İlk Yardım eğitiminden geçirilir.

Yönetim Sistemleri,
Kalite politikası ve hedefleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği politikası ve hedefleri Kalite Yönetim Sistemleri bölümümüz tarafından aramıza yeni katılan arkadaşlara aktarılır.

İş Güvenliği Eğitimi
İş Güvenliği Uzmanımız aramıza yeni katılan tüm arkadaşlarımıza çalışma esnasına doğabilecek tüm riskleri ve korunma yöntemlerini aktarır.

Bölüm Eğitimleri
İşe yeni başlayan arkadaşlarımız işin gerekliliklerine göre her bölümde farklı sürelerde eğitime tabi tutularak, şirketimizin genel iş yapış biçimi ve işleyişi hakkında ön bilgiye sahip olur.

MOTİVASYON YÖNETİMİ

Şirketimiz yıl içerisinde çalışanlarımızın moral, motivasyon ve verimliliklerini artırma amaçlı çeşitli etkinlikler düzenler.

Futbol turnuvaları,
Tavla turnuvaları,
Bowling turnuvaları,
Geleneksel ‘Yaza Merhaba’ aile pikniği,
Şirket yemekleri,
Üç ayda bir yayınlanan ‘Bizim Penceremizden’ şirket dergisi,
Sosyal Kulüpler

bu etkinliklerden bazılarıdır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve GELİŞTİRME SİSTEMİ

Şirketimizde üretim personeli ve idari personel için farklı kriterleri sorgulayan iki farklı Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi uygulanmaktadır. İki sistemde de temel amaç hedeflerle yönetimi gerçekleştirmektir.
Takım çalışmasının önemine inanan şirketimiz için sene başında üst yönetimce belirlenen şirket hedeflerine ve bölümlerce belirlenen bölüm hedeflerine ulaşılması tüm çalışanlarımız için bir başarı kriteridir.
Ayrıca bir önceki yıl her bir çalışanın kendisi için yaptığı gelişim planını hayata geçirmek ve bir sonraki yıl değerlendirmek diğer kritik noktadır.
Sistemimizin son ve en önemli kritik noktası ise geri bilgi almaya ve vermeye olanak sağlamasıdır. Sene sonlarında yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmeleri ile çalışanlarımız yöneticilerinden gelişim odaklı coaching alma olanağı yakalamaktadırlar.
Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemlerimizin işleyişi hakkında detaylı bilgi için konu ile ilgili yazılmış prosedürlerimizi inceleyin.

EĞİTİM YÖNETİMİ

Çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerinin gelişen teknolojiye uydurulması amacıyla, sürekli işletme içi ve dışı eğitime tabi tutulması esastır. Eğitim Yönetimi sürecimizin ilk adımı eğitim ihtiyaçlarının tespiti ile başlar;

Eğitim ihtiyaçlarının tespitinde araçlar;

Performans değerlendirme ve geliştirme sisteminin çıktıları,
Şirket misyon, vizyon, değerler ve hedefleri,
Yönetici görüşleri,
Anketler,
Turn-over oranları, işten çıkış mülakatları,
Personel ve eğitim kayıtları,
Stratejik değişimler, rakip şirket durumları,

Eğitim ihtiyaçlarının tespitini takiben İnsan Kaynakları Departmanı “Yıllık Eğitim Planı” hazırlar, Genel Müdür onayına sunar ve onayı takiben planı yayınlar.

Eğitimlerle ilgili tüm işlemler İnsan Kaynakları tarafından yürütülür. Planlanan eğitimlerdeki tarih değişiklikleri, eğitim kuruluşu ile ilişkiler, gerekirse yol ve kalacak yerin ayarlanarak çalışanın bilgilendirilmesi İnsan Kaynakları ‘nın sorumluluğundadır.

Eğer tarih belirlenip rezervasyon yapıldıktan sonra, çalışan istenmeyen bir neden dışında (ani hastalık, arızalar, vb.) eğitime katılmazsa, eğitim kuruluşuna ödenen ücret ilk maaşından kesilir.

Personelin aldıkları eğitimlerin takibi İnsan Kaynakları tarafından yapılır ve sisteme işlenerek kayıt altına alınır.

Eğitim sonuçları İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilir ve gerekli görülürse eğitimler tekrarlanır. Değerlendirmeler personelin iş performansına göre yapılır.

Mesleki Eğitimler
Çalışanlara, işleri ile ilgili yeni uygulamaları tanıtmak, meslekleri ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek amacıyla verilen eğitimlerdir.

Davranışsal Eğitimler
Çalışanlara şirket içinde ortak bir dil oluşturmak ve şirket içi ve dışı iletişimin en etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, pozisyonlarına uygun olarak verilen, davranışsal yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programlarıdır.

Sertifika Verilmesi
Personele verilecek her eğitim sonunda eğitimin konusunu belirten katılım sertifikası düzenlenir. Sertifikaların orijinalleri personelin kendisine verilir, sureti muhafaza edilmek üzere dosyasına konulur. Şirket bünyesinde verilen iç eğitimler için de sertifikalar düzenlenmektedir.

Kariyer Gelişimi
Şirketimizde yetkinlik ve performansa dayalı terfi sistemi bulunmaktadır. Pozisyonların bir üst pozisyona geçebilmeleri için gerekli yetkinlik kriterleri ve diğer kriterler (pozisyonda minimum çalışma yılı, eğitim vb.) tanımlanmıştır. Yıl sonlarında Terfi Talep Formlarını kullanarak departman müdürleri kendilerine bağlı çalışanlar için terfi talebinde bulunabilir. Yetkinliklerin, performansın ve diğer kriterlerin değerlendirilmesi sonucu, talep edilen bir üst pozisyonun boş olması durumunda Genel Müdürlük onayı ile çalışanların terfileri gerçekleştirilir.

Ege Pen İş Başvurusu İçin;

http://www.egepen.com.tr/ikform/

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*