Anasayfa / Genel / Garanti iş Başvurusu ve Garanti İnsan Kaynakları

Garanti iş Başvurusu ve Garanti İnsan Kaynakları

Garanti İş Başvurusu ve Garanti İnsan Kaynakları: En önemli kaynağımız insana, en büyük değeri veriyoruz
Garanti’nin insan kaynağına bakışının temelinde insana yatırım ilkesi yer alıyor. Tüm gelişmelerin arkasında insan kaynağı olduğunun bilinciyle genç ve yaratıcı beyinleri sürekli olarak Garanti Bankası’na katmak, eğitmek ve geliştirmek, çalışanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak, fırsatlar sunmak, başarılarını görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Garanti’nin insan kaynakları politikası; insana önem ve öncelik vermek, sürekli yatırım yapmak, eğitimler için gerekli kaynağı ayırmak, kurum içinden yükselmeye öncelik tanımak, bu amaçla programlar uygulamak, insan kaynakları sistemleri geliştirmek, açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak katılımcılığı sağlamak, adil ve objektif tutum sergilemek ve uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmek şeklinde özetleniyor. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün misyonu, örgütün iş hedeflerine ulaşma sürecinde etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak stratejik bir rol üstlenmek olarak tanımlanıyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu amaçla Garanti’nin etik değerleri çerçevesinde; Garanti Bankası’nın iş hedeflerini bilmek, işkollarına ve sahaya yakın olmak, doğru göreve doğru kişiyi yerleştirmek için objektif ölçme ve değerleme araç ve yöntemleri uygulamak, banka stratejileri doğrultusunda insan kaynakları uygulamaları geliştirmek, çalışanların motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapmak, çalışanlara kendilerini ifade edebilmeleri için açık iletişim ortamları yaratmak, çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri, gereksinim ve beklentileri doğrultusunda “kariyer danışmanlığı” yapmak ve kişisel gelişim için gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak ilkeleriyle hareket ediyor.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek amacıyla Garanti Bankası’nda son 10 yıldır faaliyet gösteren ve “İşveren Marka Yönetimi ve Çalışanla ilişkiler” fonksiyonlarından sorumlu olan bir yapılanma mevcut. Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler arası geçişler için standart kriterler (deneyim, görevde çalışma süresi, performans, yetkinlik değerlendirmesi, sınav, mülakat vb.) oluşturuluyor ve kariyer haritaları kapsamında şeffaf bir yaklaşımla tüm bankaya ilan ediliyor. Garanti’de çalışanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendiriliyor ve destekleniyor.

Garanti Bankası’nın ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor. Benzer işi yapan kişiler benzer ücret alıyor. Görevler, o görevin gerektirdiği yetkinlikler, taşıdığı risk, yönetilen kişi sayısı gibi objektif kriterlerle puanlanıyor ve ücretlendiriliyor.
Garanti’nin performans sistemi ise hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansını ölçüyor. Garanti Bankası’nın çalışanlarına, EVA (Economic Value Added/Ekonomik Katma Değer) finansal başarı metriğine ve Sat Kazan prim sistemine göre başarı primi ödeniyor. Bu ve benzeri sistematik yaklaşımlar sonucunda, Garanti’nin çalışanlarından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gündeme gelmiyor. Sistematik prim ve performans modelleri, çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları oluyor. Kârlılık ve risk yönetimine dayalı EVA modeli ile ilgili 2003 yılından itibaren yapılan ödemeler, tüm şube çalışanlarında bu kriterler kapsamında önemli farkındalık sağlıyor. Üç ayda bir yapılan sektör analizleri ile gerek ücretlerin, gerek şube ve genel müdürlük çalışan sayılarının, gerekse de şube devinimlerinin takibi sağlanarak, sektör dinamiklerinin insan kaynağı stratejilerindeki etkileri göz önüne alınıyor. Sahip olduğu düşük devinim oranları ve kontrollü kişi başı personel giderleri ile Garanti, sektörde öncü bir konuma sahip.

Garanti Bankası İş Başvurusu İçin;

http://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/insan_kaynaklari.page?

Hakkında iskurun

2 yorum

  1. Garanti bankta personel olarak çalışmak istiyorum. Maaşlar ve personele verilen destekler hakkında bilgi edinmek istiyorum. Ayrıca finansbank iş başvurusunda dikkat etmem gereken maddeleri belirtmenizi istiyorum

  2. Garanti bankasında çalışabilirim. Maaşlar ve personele verilen destekler hakkında bilgileriniz nelerdir. Ayrıca Garanti bankası iş başvurusunda dikkat etmem gereken unsurlar nelerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*