Anasayfa / Genel / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavı (KPSS) (B) grubu Mühendis ve Çözümleyici pozisyonları için KPSSP3,programcı pozisyonu için KPSSP3 ve KPSSP93 puan türü esas alınmak suretiyle, aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 18 (onsekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

S.NO: Kadro Unvanı Adedi Nitelikleri Açıklama
1 Bilgisayar Mühendisi 5 1. Üniversitelerin BilgisayarMühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak 3. Kamu PersoneliYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.(Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise iki yıl süreyle geçerlidir.) 4. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Söz konusuçalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerininçalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihiönce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
2 Elektrik-Elektronik Mühendisi 2 1. Üniversitelerin Elektrik-ElektronikMühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak 3. Kamu PersoneliYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.(Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise iki yıl süreyle geçerlidir.) 4. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Söz konusuçalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerininçalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihiönce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
3 Çözümleyici (Sistem) 3 1. En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. 2 – a,b,c,d maddelerinin en az birinde 1 yıldeneyime sahip olduğunu belgelemek, a – Microsoft Server 2008 işletim sistemi (Active Directory, DNS, GPO,DHCP Modülleri) b- Sanallaştırma uygulamaları c- SQL Server d- Exchange server, 3. Çözümleyici olarak BİM’de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdekihizmetler veya SGK’na tabi özelkesimde bilişim personeli (Programcı) olarak BİM’de çalışma şartı aranır. (çalışma pozisyonunun ve sürelerininçalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. İlk defa işe alınacaklarda KPDS’den en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan en az lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olanyabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 5. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 6. Uygulama sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.
4 Çözümleyici (Yazılım) 2 1. En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. 2. .NET programlamadilini bildiğini belgelemek (Bu alandaders aldığını, çalıştığını veya en az 6 ayeğitim aldığını belgelemek) 3.Çözümleyici olarak BİM’deçalıştırılacaklarda en az 1 yıl 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler veya SGK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak BİM’deçalışma şartı aranır. (çalışmapozisyonunun ve sürelerinin çalıştıklarıkurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyalgüvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. İlk defa işe alınacaklarda KPDS’den en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan en az lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olanyabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 5. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 6. Uygulama sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.
5 Programcı 6 1. En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. 2012 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olmak. Fakülte veya yüksekokulların BilgisayarProgramcılığı Bölümünden mezun olmak tercih sebebidir. 2. Yükseköğretimi sırasında, bilgisayar alanında dersaldığına ilişkin belge veya Milli EğitimBakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak. 3. ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğretim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “TestOf English as a Foreign Language”(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testign System” (İELTS) sınavından en az 6 puan ile ÜDS sınavından en az 60 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. 4. KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 5. Uygulama sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır
S.NO: Kadro Unvanı Adedi Nitelikleri Açıklama
1 Bilgisayar Mühendisi 5 1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak 3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.(Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise iki yıl süreyle geçerlidir.) 4. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Söz konusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
2 Elektrik-Elektronik Mühendisi 2 1. Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 2. KPSSP3 Puan türünden en az 50 puan almış olmak 3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak, Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.(Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise iki yıl süreyle geçerlidir.) 4. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ( Söz konusu çalışmanın mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
3 Çözümleyici (Sistem) 3 1. En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. 2 – a,b,c,d maddelerinin en az birinde 1 yıl deneyime sahip olduğunu belgelemek, a – Microsoft Server 2008 işletim sistemi (Active Directory, DNS, GPO,DHCP Modülleri) b- Sanallaştırma uygulamaları c- SQL Server d- Exchange server, 3. Çözümleyici olarak BİM’de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler veya SGK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak BİM’de çalışma şartı aranır. (çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. İlk defa işe alınacaklarda KPDS’den en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan en az lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 5. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 6. Uygulama sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.
4 Çözümleyici (Yazılım) 2 1. En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. 2. .NET programlama dilini bildiğini belgelemek (Bu alanda ders aldığını, çalıştığını veya en az 6 ay eğitim aldığını belgelemek) 3. Çözümleyici olarak BİM’de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler veya SGK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak BİM’de çalışma şartı aranır. (çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi ve bu sürede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmiş olması gerekmektedir.) 4. İlk defa işe alınacaklarda KPDS’den en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliliği devam eden; ÜDS sınavından en az 60, TOEFL-IBT sınavından en az 72, TOEFL-CBT sınavından en az 198, TOEFL-PBT sınavından en az 531 veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir. (Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise 2 yıl sureyle geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan en az lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 5. KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 6. Uygulama sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır.
5 Programcı 6 1. En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. 2012 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olmak. Fakülte veya yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak tercih sebebidir. 2. Yükseköğretimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak. 3. ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğretim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language”(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testign System” (İELTS) sınavından en az 6 puan ile ÜDS sınavından en az 60 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. 4. KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak. 5. Uygulama sınavından en az 50 puan almış olmak. Yerleştirme Yazılı Uygulama Sınavı ile yapılacaktır

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

 

2. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

3. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

 

6. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için zorunlu olan okuldan mezun olunmasından sonra edinilmiş aynı konulu pozisyonlarda çalışmış olmak kaydıyla 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

 

7. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2012 yılında yapılan KPSS sınavının çözümleyici pozisyonu için KPSSP3, programcı pozisyonu için KPSSP3 ve KPSSP93 sonucunun puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının on katı (çözümleyici (sistem) pozisyonu için (3×10=30), çözümleyici (yazılım) pozisyonu için (2×10=20), programcı pozisyonu için (6×10=60)) arasına girenler Kurumumuz Sınav Komisyonunca uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Uygulama sınavına katılacakların listesi 30.01.2013 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde www.tarim.gov.tr ilan edilecektir. Uygulama sınavına katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

8. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için uygulama sınav notu 50 puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacak ve uygulama sınav puanı en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyonlar kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve uygulama sınav sonucu Bakanlığımız internet sitesinde www.tarim.gov.tr ilan edilecektir.

 

9. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere, yapılacak sıralamada sözleşme yapılacak ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.

 

10. Müracaatlar Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvurularını 26/12/2012 tarihinden, en geç 25/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Lodumlu/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 287 33 60/1250-1251) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

11. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için yapılacak uygulama sınavı 07/02/2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Misafirhane Kafeteryasında saat 14:00’da yapılacaktır. Sınav sonucu, kazananların listesi 14/02/2013 tarihinde www.tarim.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

 

12. Bu nitelikleri taşımayan ve belgelemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 satılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

 

14. Başvuru sırasında istenecek belgeler

a) Başvuru formu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesi “http://www.tarim.gov.tr” internet sitesinden alınarak bilgisayar ile eksiksiz olarak doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.)

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.

c) 2012 yılına ait KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

e) Tecrübesini belirtir belgeler.(madde 6’da belirtildiği gibi)

f) 2 Adet vesikalık Fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiş)

g) Özgeçmiş.

h) Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup, ibra edilmediği taktirde yedek listeden alım yapılacaktır.

 

 

GÖREV YERİ

UNVANI

ADEDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgisayar Mühendisi 5

Elektrik-Elektronik Mühendisi 2

Çözümleyici (Sistem) 3

Çözümleyici (Yazılım) 2

Programcı 6

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*