Anasayfa / Genel / Güneş Sigorta İş Başvurusu ve İnsan Kaynakları

Güneş Sigorta İş Başvurusu ve İnsan Kaynakları

Güneş Sigorta İş Başvurusu ve İnsan Kaynakları

Güneş Sigorta’da çalışanların tümü, şirketimizin misyonuna, vizyonuna ve kalite politikasına hakimdirler. Tüm çalışanlar yaptıkları işin Güneş Sigorta’nın örgütsel etkinliğine katkısının bilincindedirler. Herkes takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü Güneş Sigorta’nın hedefleri doğrultusunda ve şirketin diğer departmanları ile koordinasyon içinde başarıyı temel alan bir çalışma yürütür. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün temel sorumluluk alanları işe alma, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, kadro planlaması, bordro işlemleri ve özlük işlemleridir.
Güneş Sigorta’da çalışanların tümü, şirketimizin misyonuna, vizyonuna ve kalite politikasına hakimdirler. Tüm çalışanlar yaptıkları işin Güneş Sigorta’nın örgütsel etkinliğine katkısının bilincindedirler. Herkes takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.
Güneş Sigorta, çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım ve disipline edilmiş prosedürleri sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir ve Şirketimiz çalışanlarını en önemli sermayesi olarak görür.
Güneş Sigorta, yöneticilerini kendi içinden yetiştirir. Araştırmacı, vizyon sahibi, yaratıcı, problem çözücü nitelikler taşıyan gençlere sigortacılık formasyonu kazandırır. Sigortacılık Sektöründe, Güneş Sigorta “okulundan” yetişmiş birçok yönetici bulunmaktadır. Bu yönüyle Güneş Sigorta, sektörün de başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Güneş Sigorta personel eğitimini, ileriye dönük en önemli yatırım olarak kabul eder. Bu yatırımın, şirketimizin hedeflerini gerçekleştirilmesinde birincil etken olarak rol almasını sağlamak Eğitim Müdürlüğümüzün öncelikli görevidir. Bu amaçla yaptığımız eğitimlerde hedef, personelimizin mevcut performansını arttırıcı sonuçlar yaratmaktır. Buna yönelik olarak da şirket içi ve şirket dışı eğitimler, yurtdışı staj olanakları mevcut olup, şirketimizin amaçlarına göre programlanır, bütün bunlar kariyer planlamasının bir parçası olarak kabul edilir, ve personele uygulamaya dönük ve pratik çalışma ortamında kullanılacak beceriler verilir.
Ücretlendirme ve Sosyal Olanaklar
Güneş Sigorta’da ücretlendirmekavramı, kapsam içi (sendikalı olan ve ücretleri toplu iş sözleşmesiyle belirlenen) ve kapsam dışı (sendikasız, ücretleri yönetim tarafından belirlenen) olmak üzere iki bölümdür. Tüm personelimizin maaşları her ay başında peşin olarak ödenir ve yılda dört adet ikramiye ile Yönetim Kurulunca belirlenen temettü uygulaması vardır.
Personelimizin maaşları, kariyer basamakları yükseldikçe terfilerle birlikte ve dönemin enflasyon oranına koşut olarak artar. İsteyen personelimizin dil tazminatı alabilmesi ve mevcut derecelerini yükseltebilmeleri amacıyla yılda bir kez yabancı dil sınavı düzenlenir.
Personelin toplam maaşının oluşumunda çıplak maaşın dışında ayrıca yakacak, yol, kreş yardımı ile ünvan ve lisan tazminatı gibi yan ödemeler de bulunur. Ayrıca servis, yemek olanakları da mevcuttur.
Sağlık Hizmetleri ve Özel Emeklilik
Tüm Güneş Sigorta çalışanları, primleri şirketimiz tarafından karşılanmak üzere geniş kapsamlı Özel Sağlık Sigortası teminatı altındadır.
Ayrıca tüm çalışanlar, Bireysel Emeklilik Sigortası kapsamındadırlar.
İşe Alım Prosedürü
Sigorta sektörünün lider ve köklü şirketlerinden biri olarak amacımız ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları bünyemizde bulundurmaktır.
Bu bağlamda Güneş Sigorta işe alım sürecini sınav ve mülakatlarla gerçekleştirir. Başvuruda bulunan adayın şirketimize ve işe uygunluğu, kişisel özellikleri değerlendirilmektedir.
Kimler Başvurabilir?
Kamu hizmetinden mahrum edilmemiş olmak,
18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak (İhtisas kadroları için yaş sınırı aranmaz,
Erkeklerde askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Sağlık durumu elverişli olmak,
Mülakat veya işe giriş sınavında başarılı olmak,

Memurlar için yüksekokul mezunu olmak,
Santral, teleks, muhaberat v.b. destek hizmetlerinde çalışacaklarla bilgi-kayıt operatörleri, sekreterler için en az lise mezunu olunması,

 
İş Başvurusu İçin;

http://www.gunessigorta.com.tr/insan-kaynaklari-yonetimi/i-1729-182-206.aspx

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*