Anasayfa / Genel / İş ve Meslek Danışmanı Sınav Başvurusu 2014

İş ve Meslek Danışmanı Sınav Başvurusu 2014

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Hakkında Ön Bilgi

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 ulusal yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır. Teorik sınav (A1/T1 + A2/T1 + A3/T1 ) toplam 100 sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 150 dakikadır.

Untitled-1

A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (sınav şekli A1/T1: teorik sınav; A1/P1: Performansa dayalı sınav)

A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (sınav şekli A2/T1: teorik sınav; A2/P1: Performansa dayalı sınav)

A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (sınav şekli A3/T1: teorik sınav

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM’de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM’de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

 • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” almak üzere talepte bulunulmalıdır.
 • Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır
 • Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesini sağlar.

Sınav Ücreti

İlk kez sınava girecek adaylar için sınav ücreti 400 TL

Belgelendirme Ücreti 40 TL’dir.

Not: Belgelendirme ücreti başvuru esnasında ödenmeyecek olup, belge almaya hak kazandıktan sonra ödenecektir.

Daha Önce Sınava Başvuru Yapıp Belge Almaya Hak Kazanamayan Adaylardan

A. Ücretsiz sınav hakkı dolmuş, sınava bölüm bazında başvuran SAÜSEM adayları için;

B. Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve belge almaya hak kazanamayan adaylar için Ücret Tarifesi:

Untitled-2

İlk girdiği sınavda başarısız olan adaya, yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz sınav hakkı tanınır.

Sınav Ücreti Yatırılacak Banka Hesap Bilgileri

ALICI : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Banka Adı : ZİRAAT BANKASI
Şube Kodu : 1946
Hesap No : 1946-29516353-5028
IBAN : TR98 0001 0019 4629 5163 5350 28

Sınav Ücreti Yatırma ile İlgili Olarak aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • ATM kullanarak ücret yatıracak olan adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir.
 • ATM’den alınan asıl fişin üzerine sınava başvuracak adayın TC Kimlik numarasını yazıp imzalaması gerekmektedir. Üzerinde TC Kimlik numarası bulunmayan ATM fişleri ve fotokopi olan ATM fişleri kabul edilmemektedir.
 • Havale / EFT kullanarak ücret yatıracak olan adayların açıklama kısmına başvuran kişinin TC Kimlik numarasını yazması gerekmektedir.
 • EFT ödemelerinde ALICI adı kısmında “Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” yazmayan ve/veya ilgili IBAN Numarasını hatalı yazanların başvuruları işleme alınmayacaktır.
 • Ücret iadeleri ile ilgili olarak; SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü prosedürü gereği; adaylarımızın başvurularının onaylanması ve sınav evraklarının oluşturulmasından sonra ücret iadesi YAPILAMAMAKTADIR. Adaylarımızın bu konuda itibar edecekleri yegane bilgi web sayfamızda ilan ettiğimiz süreç tarihleridir.

Başvuru Yeri – Başvuru Şekli / Sınav Yeri Bilgileri

Başvuru Yeri;

Başvurular on-line olarak alınacaktır (www.sauper.sakarya.edu.tr)

Başvuru Şekli;

Takip edilecek aşamalar şu şekildedir:

 • Başvuru formunun doldurulması,
 • Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi (son 6 ay içinde çektirilmiş net görüntü olmalı),
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (jpeg),
 • Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi (jpeg)
 • Lisans diplomasının sisteme yüklenmesi (jpeg),
 • Belge Kullanım Sözleşmesinin onaylanması ,
 • Başvurunun onaylanması.

Sınav Yeri;

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
54187 – Serdivan/ SAKARYA

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler:

NOT: Evrak teslim süreci ile ilgili detaylı bilgi 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren duyurulacaktr.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )
2. Lisans Diploması (Yurtdışından alınan lisans diplomaları için Denklik Belgesi ile birlikte) / Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla)
3. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
4. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
5. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)
6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı;
NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.
Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Not: Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde T.C kimlik numarası ve Başvuru No ile sistemden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6) kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*