Anasayfa / Genel / Memurlara Gelen Yasaklar

Memurlara Gelen Yasaklar

memurlara_gelen_yasaklar

657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurlara gelen yasaklar şöyledir:

  • Toplu Eylem ve Yasaklarda Bulunma Yasağı
  • İkinci Görev Yasağı
  • Siyasi Partilere Girme Yasağı
  • Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
  • Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı

657 sayılı devlet memuru kanununa göre memurların mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında birtakım faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen yasakların içeriğini aşağıda detaylı olarak inceleyelim..

Toplu Eylem ve Yasaklarda Bulunma Yasağı

657 sayılı kanun gereğince toplu eylem ve yasaklarda bulunma yasağı kapsamında belirtilentoplu olarak yapılan hak arama eylemi dir. Ferdi hak arama eylemi değildir.

İkinci Görev Yasağı

DMK, tarafından ikinci görev ilke olarak yasaklanmıştır.  Bu kuralın istisnaları da mevcuttur. Örnek olarak, Üniversite öğretim üyeleri, kurumlarından izin almak koşuluyla KİT yönetim kurulu üyesi; belediyelerdeki yönetici personel, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyesi veya başkanı olabilirler.

Siyasi Partilere Girme Yasağı

Devlet memurları herhangi bir siyasi parti üyesi olamazlar. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, yüksek öğretim öncesi öğrenciler ve silahlı kuvvetler mensupları siyasi partilere üye olamazlar.

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

Yetkili bakanın yazılı izni olmadan, devlet memurlarının tümü kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgi olarak nitelendirilen bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklamaları yasaklanmıştır.

Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı

Etik sorunları önlemek açısından memurların görevden ayrıldıktan sonra belli bir süre, eski kurumlarına karşı görev ve iş alma yasağı vardır. Bunun amacı, önceden sahip olduğu stratejik ve gizli bilgileri görev aldığı yeni işletme için kullanabilme ihtimali ve ileride görev alacağını düşündüğü firmalara ayrıcalıklı davranma ihtimalini önlemektir.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*