Anasayfa / Genel / Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2011 ve 2012 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarısırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylıkbrüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimikonusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlamadillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

 

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Sistem Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

a) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

Tercihen;

b) ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

c) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

ç) CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

d) CSSLP – Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

e) CCSP – Cisco Certified Security Professional sertifikasına sahip olmak,

f) CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

 

2- Proje Yöneticisi (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı; PMP – Project Management Professional Sertifikası Olanlar İçin Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

b) Mali işlemlere ilişkin en az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,

c) Oracle veya Microsoft SQL veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) MS Office, MS Project, JIRA proje yönetim araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

Tercihen;

e) Kamu muhasebesi veya personel işlemlerine ilişkin projelerde çalışmış olmak,

f) Basecamp, ActiveCollab, Smartsheet gibi proje yönetim araçlarını bilmek.

Proje yöneticisi, Bakanlığımızca yürütülen/yürütülecek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kapsamındaki projelerde görevlendirilecektir.

3- Yazılım Mühendisi (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) JSTL – Java Standar Tag Library, JSF – Java Server Face JSP – Java Server Page, Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,

ç) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

d) SVN – SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak, Tercihen;

g) Yüksek seviyeli diller (Visual Basic, VB.NET, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

h) Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

i) XML kullanmış olmak.

4- Yazılım Test Mühendisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Yazılım test mühendisi olarak çalışmış olmak (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir),

b) Test süreçleri, metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Test planı hazırlama, test senaryosu oluşturma konularında deneyim sahibi olmak,

ç) Yazılım testi için gerekli seviyede programlama bilgisine sahip olmak,

d) Tercihen JUnit, Selenium, Twist, vb. otomatik test araçlarında deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

e) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak.

5- Karar Destek Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Ekonometrik modeller konusunda çalışmış olmak,

c) Veri Ambarı, OLAP – Online Analytical Processing konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SQL, Oracle, Access vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) konularında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

f) Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,

g) İş zekası ürünlerinde (Oracle BI, Microsoft BI vb.) bilgi sahibi olmak,

ğ) Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak.

 

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 04/03/2013 22/03/2013 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 22/03/2013 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 90 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 08/04/2013 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

b) Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL, .net),

c) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

ç) Proje Yönetimi,

d) Bilgi Güvenliği,

e) Bilgisayar Ağları,

f) İşletim Sistemleri,

g) Karar Destek Sistemi ile ilgili konular,

ğ) Pozisyonla ilgili diğer konular

 

İş TanımıYazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

Sistem Güvenlik Uzmanıd,e,f,ğ sırasında belirtilenler

Proje Yöneticisia,ç,d,ğ sırasında belirtilenler

Yazılım Mühendisia,b,c,ğ sırasında belirtilenler

Yazılım Test Mühendisia,b,c,ğ sırasında belirtilenler

Karar Destek Uzmanıc,g,ğ sırasında belirtilenler

 

Yazılı sınav, 15/04/2013 tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.

 

Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

 

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.330,68 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/06/2013 tarihine kadar çağırılacaktır.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*