Anasayfa / Genel / Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

– Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, başlıca araştırmaeserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans,doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / ÇalışmaEkonomisi Profesör 1 1 Çalışma Ekonomisi alanında Doçentliğini almış olmak.
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doçent 1 4 Üretim sisteminin simülasyon ile analizi ve optimasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent 1 4 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde KKH Tanısı olan olguların Retrospektif değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Parazitoloji Yrd. Doçent 1 1 Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalında doktora ve microsporidialar alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları Yrd. Doçent 1 2 Kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz hastalarının takibinde deneyimli, Malnutrasyon parametreleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları Yrd. Doçent 1 2 Prehipertansif hastalar üzerine bilimsel çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları Yrd. Doçent 1 1 Periton diyalizi hastalarında gelişen pennotik atakları ve çoklu ilaç direncine sahip gram negatiflerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doçent 1 4 Ektobik gebelik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji Yrd. Doçent 1 4 Toraks ultrasonu (US) alanında çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doçent 1 2 Doğa Koruma ve Biyosfer rezerv alanları konusunda çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doçent 1 1 Kırsal alan planlaması ve milli parklar konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Hidrojeller ve kristolografi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doçent 1 5 Fen ve teknoloji öğreniminde yapılandırmacı yaklaşım, kavramsal değişim stratejileri ve zihin haritaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doçent 1 4 İlk okuma yazma programı ve öğretimi ile öğretmen yeterlilikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği Yrd. Doçent 1 5 Sosyal bilgiler öğretiminde projeye dayalı öğrenme yaklaşımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim / Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doçent 1 4 Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrenme alanlarına ilişkin özyeterlilikleri ve yetiştirici sınıf öğretim programı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doçent 1 3 Gelişim psikolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ergenlik üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji / Botanik Doçent 1 1 Bitkilerde makro element rezorbsiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Doçent 1 1 Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*