Anasayfa / Genel / Tarım Kredi Destekleri 2013

Tarım Kredi Destekleri 2013

Tarım Kredi Desteleri

Tarım Kredi Desteleri

Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında yeni bir hibe programı başladı. Programın bütçesi 512 milyon euro gibi bir bütçe ile kalkınma programına destek alabilirler.
Tarım Kredi Desteklerine kimler başvurabilir?

 • Tarımsal işletmeler
 • KOBİ’ler
 • Girişimciler

Tarım Kredi Destekleri yatırımların yüzde 65 ini karşılıksız destekliyor

Tarım Kredi Destek Projeleri Nelerdir?

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 • Kırsal Turizm
 • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Tarım Kredi Destek Başvuru Planı  Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

AŞAMA 1-5: Yatırım Hazırlık Aşamaları
AŞAMA 6-7: Online Başvuru Formu’nun doldurulması
AŞAMA 8-13: Başvuru Paketlerinin Hazırlanma

1.AŞAMA
IPARD Programı kapsamında destek verilen sektörlerle ilgili yatırım konusu belirlenmelidir.

2. AŞAMA
Uygulanması düşünülen yatırım konusu (alt tedbir) için yayınlanmış Başvuru Çağrı Rehberi ve ekleri dikkatlice okunmalıdır.
Başvurusu yapılacak yatırım konusu kapsamında Başvuru Çağrı Rehberlerinde bildirilen ve yatırım kapsamında başvuru sahibi tarafından sağlanması gereken Resmi Belgelerin, ilgili kurumlara başvurarak hazırlanmasına başlanılmalıdır.

3. AŞAMA
Başvurulacak yatırım desteği için hazırlık aşamaları tamamlanmalıdır.Söz konusu yatırım, inşaat işleri ve makine ekipman alımlarını içerebilir. İnşaat işleri için projeler (mimari, statik, elektrik tesisat, mekanik tesisat vb.) bina bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralı metrajları ile birlikte hazırlanmalıdır. Hazırlanacak metraj ve mahal listeleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan örnek formatlara uygun şekilde hazırlanmalıdır. Projeler, mahal listesi, metrajlarda ölçüler, mahaller, açıklamalar detaylı olarak yer almalıdır. Yapılacak kontrollere-doğrulamalara imkan vermeyecek şekilde eksik, belirsiz, anlaşılmayan proje, metraj ve mahal listeleri başvurunun reddedilmesine neden olabilir.

4. AŞAMA
Yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine ekipman yatırımı, genel harcamalar (hizmet alımları) ve görünürlük uygun harcamaları için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (www.tkdk.gov.tr) internet sayfasında yayınlanan “Teklif Alma Kuralları” çerçevesinde teklifler toplanır.

5. AŞAMA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (www.tkdk.gov.tr) internet sayfasından başvuru yapılacak yatırıma uygun olan “İş Planı” formatı bilgisayara indirilir. Web sayfasında yer alan “İş Planı Hazırlama Rehberi” doğrultusunda ilgili yatırıma ait “İş Planı” hazırlanır.

6. AŞAMA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (www.tkdk.gov.tr) internet sayfası üzerinden başvurusu yapılacak alt tedbir (yatırım konusu) için hazırlanmış olan “Başvuru Formu” web ortamında online olarak doldurulur.

7. AŞAMA
Web ortamında doldurulan “Başvuru Formu”nun son sayfasına gelindiğinde, aşağıdaki dokümanların online başvuru formuna ek olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Tarım Kredi Destek Başvuru Eklenecek Dökümanlar

 1. İş Planı
 2. Teknik Proje
 3. Yapılacak alımlar için MS Word formatında hazırlanmış tüm “Teknik Şartnameler” ve “Yapım İşlerinde Keşif Özetleri

8. AŞAMA
Başvuru formu ekleri arasında yer alan “Taahhütnameler (A1), Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6) ve Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu (A8)” Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bilgisayara indirilmeli, bilgisayar ortamında doldurularak başvuru paketine konulmalıdır.

9. AŞAMA
Başvuru paketinin Kuruma bir düzen içinde sunulması zorunludur. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyerek iade edilecektir. Başvuru paketi hazırlanırken uyulması gereken düzen, başvuru formunun 10. Bölümünde belirtilen sıralama düzenidir

10. AŞAMA
Başvuru paketinde yer alan belge, doküman ve taahhütnamele

11. AŞAMA
Başvuru paketinin tüm sayfaları (separatörler dahil) başvuru formu bölüm 10’da belirtilen sıraya uygun olarak 1 (bir)’den başlayarak numaralandırılır. İş planı ve teknik proje, başvuru formu ve eklerinden farklı olarak 1’den başlayarak ayrıca numaralandırılmalıdır.

12. AŞAMA
Başvuru paketinde yer alan; başvuru formu, başvuru formu ekleri, çizimler, iş planı ve teknik projenin 2 kopyası oluşturulur.

13. AŞAMA
1 (bir) orijinal 2 (iki) kopya halinde hazırlanan başvuru paketinin her biri ayrı bir klasör içerisine yerleştirilir.

Tarım Kredi Destek Başvuru Formu ve Ekleri

 • A-Başvuru formu
 • A-1 Taahhütnameler
 • A-2: Resmi Belgeler
 • A-3: Uygun/Uygun olmayan harcamalar detaylı tabloları
 • A-4: Seçilen Teklifler ve Ekleri
 • A-5: Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri
 • A-6: Maliyetlerin Gerekçelendirme Tablosu
 • A-7: Yasal Mali Tablolar
 • A-8: Mevcut Varlıklar
 • A-9: Yatırım yapım işlerini kapsıyorsa, planlanmış ve mevcut binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren         Mimari Projeler, Statik Projeler, Elektrik Tesisat Projeleri, Mekanik Tesisat Projeleri, Metraj Cetveli
 • A-10:Yatırımın makine-ekipman alımı ile ilgili olması durumunda, Makine-Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi
 • A-11: “Yapı ruhsatı / yapı kullanma izni yada yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı”

Not : IPARD Nedir ?  :  Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*