Anasayfa / Genel / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kammu’mm ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır, ilgililerin: a) 657 Sayılı Kanun’nun 18 maddesinde belirtilen şartları taşımaları. b) Adayların 2517 Sayılı Kamın’un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.25.ve 26 maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları. c) Yabancı ilkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup. başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik bel gesi İle bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe.

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurudilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora be gelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmekledir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayıla çaktır

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı :

Tarih Saat Yer Yardımcı Doçentler için 28.12.2012 10.00

İlgili Birimlerde Yabancı Dil Sınavı

BİRİM/BÖLÜM Profesör Doçent Yardımcı Doçent AÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM
FEN FAKÜLTESİ
Yoğun Madde Fiziği 1
İstatistik 1
Nükleer Fizik 1
Analitik Kimya 1
Uygulamalı Matematik 1
Atom ve Molekûler Fiziği 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Paleoantropoloji 1
Türk Halk Edebiyatı 1
Yeni Çağ Tarihi 1
Yakın Çağ Tarihi 1
Felsefe 2
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakoloji 1
Farmosötık Toksikotoji 1
Farmosötık Kimya 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Fitopatoloji 2
Bahçe Bitkileri 1
Hayvan Yetiştirme 1
Tarla Bitkileri 1
TIP FAKÜLTESİ
Radyodiagnostık 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 En az 10 yıl Uzman Doktor olarak çalışmış olmak.
Genel Cerrahı 1
Nükleer Tıp 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi 1
Tıbbı Biyoloji 1
İç Hastalıkları 1
Kulak Burun Boğaz 1
MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESİ
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1
Gonöl J60(0)i 1
Prosses ve Reaktör Tasarımı 1
Şehircilik 1
Mekanik 1
Termodinamik 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Doğum ve Jinekoloji 1
Farmakoloji ve Toksikoloji 1
Viroloji 1
Veteriner Hekimimi Tarihi ve Deontoloji 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon 1
Muhasebe ve Finansman
1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
iktisadi Gelişme ve Uluslararası iktisat 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilimler Akademisi 1
Türk Dılı ve Edebiyatı Eğitimi 1
Kimya Eğitim. 1
Tarih Eğitimi 1
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomist 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Edebiyatı 1
İslam Tanhı 1
ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU 1
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YO 1
YABANCI DİLLER YUKSEKOKULU 1

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*